Whilst all care is taken to ensure accuracy of the information in this website, no responsibility can be taken for errors or the consequences thereof.
All sent photos will give us the right to use the photos on the website under copyright Scheepvaartwest.
If anyone recognize his or her photo on the site and not agree to placement, please let us know!


Met alle zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie op deze website te verzekeren, geen verantwoordelijkheid kan worden genomen voor fouten of de gevolgen daarvan.
Alle ingezonden foto's geven ons het recht om de foto's te gebruiken op de website onder het auteursrecht Scheepvaartwest.
Mocht iemand zijn of haar foto herkennen op de site en niet akkoord gaan met plaatsing, laat het ons dan even weten !